اجاره سالن سوله در فتح ۲۰۰۰ متر

اجاره سالن سوله در فتح ۲۰۰۰ متر | حوالی پاستوریزه | مشاعات
مشاور: آقای مصطفوی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۳۰۹۲۳۲۸۱۲
۲۰۰۰ متر داخلی
قیمت: متری ۲۰ هزار تومان