اجاره سالن سوله در جاده مخصوص ۶۵۰ متر

اجاره سالن سوله در جهاد جنوبی جاده مخصوص ۶۵۰ متر
مشاور: خانم خالدی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۳۷۱۱۹۷۸۰۹
۶۵۰ متر سوله