اجاره سالن سوله در جاده قدیم کرج ۶۰۰ متر

اجاره سالن سوله در جاده قدیم کرج ۶۰۰ متر
مشاور: آقای بهنام
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۹۶۳۰۰-۰۹۰۲۴۸۲۰۰۱۰-۰۲۱۴۸۲۰۳۲۲
۲۵۰۰ متر زمین | ۶۰۰ متر سوله | ۱۵۰ متر اداری