اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره سالن سوله| جاده مخصوص

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

۲۰۰۰ متر زمین  | ۸۰۰ متر سوله

نگهبانی : ندارد | مساحت اداری : ۲۰۰ متر

برق : ۳ فاز ۱۰۰ آمپر | آب : دارد لوله کشی | گاز: دارد | تلفن : دارد

تلفن تماس : 09202020444

اجاره سالن سوله جاده مخصوص|اجاره سالن وسوله جاده مخصوص|اجاره سالن و سوله جاده مخصوص|اجاره سوله |سوله |سالن سوله