اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۱۸۰۰ متر

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

مساحت کل : ۱۸۰۰متر | مساحت سالن : ۶۰۰متر

مساحت اداری : ۵۰ متر| برق : ۳ فاز۱۰۰آمپر |

تلفن : دارد | آب: دارد  | گاز : دارد

اجاره بها ماهانه:۱۵میلیون