اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۵۰۰ متر

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

مساحت کل : ۵۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۰۰متر

مساحت اداری : ۵۰ متر| برق : ۳ فاز۵۰آمپر |

تلفن : دارد | آب: دارد  | گاز : دارد

اجاره بها ماهانه:۱۰۰میلیون