اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۳۹۰ متر

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

مساحت کل : ۳۹۰ متر | مساحت سالن : ۱۶۰متر

مساحت اداری : ۴۰ متر | برق : ۳ فاز |

تلفن : دارد | آب: دارد تانکر | گاز : دارد

ودیعه : ۱۰۰ میلیون اجاره بها ۸ میلیون

 

 

 

این مطلب یا آگهی رو هم بخون  اجاره سوله بر جاده مخصوص ۲۵۰۰ متر