اجاره سالن سوله |جاده مخصوص ۲۰۰۰ متر

اجاره  سالن سوله | جاده مخصوص

مساحت کل : ۲۰۰۰متر | مساحت سالن : ۸۰۰متر | نوع کاربری صنعتی |

مساحت اداری : ۱۰۰ متر | مساحت نگهبانی : ۲۰ متر|برق : ۱۰۰ آمپر|

تلفن :  دارد | آب: دارد لوله کشی | گاز : دارد