اجاره سالن سوله ۳۶۰۰ متر در جاده مخصوص

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

مساحت کل : ۳۶۰۰متر | مساحت سالن : ۱۵۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی |

 مساحت اداری:۲۰۰ متر مساحت نگهبانی : ۴۰ متر|برق : ۳ فاز ۳۰۰ آمپر|

تلفن : ۲۲ خط دارد | آب: دارد | گاز : دارد