اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

مساحت کل : ۲۵۰۰متر | مساحت سالن : ۱۱۰۰متر

مساحت اداری : ۱۰۰ متر| برق : ۳ فاز۱۰۰آمپر |

تلفن : دارد | آب: دارد  | گاز : دارد

ودیعه :۱۰۰میلیون
اجاره بها ماهانه:۲۸میلیون
اجاره سالن جاده مخصوص |انبارسالن جاده مخصوص | سالن سوله جاده مخصوص| سالن و سوله جاده مخصوص