اجاره سالن سوله جاده قدیم ۶۵۰۰ متر

اجاره  سالن سوله |جاده قدیم

مساحت کل : ۶۵۰۰ متر | مساحت سالن : ۵۰۰ متر

مساحت اداری : ۵۰۰ متر | مساحت نگهبانی : دارد|برق : دارد|

تلفن : دارد | آب: دارد لوله کشی | گاز : دارد