اجاره سالن سوله از ۱۵۰ تا ۱۵۰۰۰ متر [مخصوص]

اجاره سالن سوله از ۱۵۰ تا ۱۵۰۰۰ متر [مخصوص] | سالن و سوله، سالن بهداشتی و سردخانه
مشاور: آقای عابد
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۳۳۵۹۹۴۷۴۷