اجاره سالن در 17شهریور1500متر

کدفایل:41610/ مساحت کل 2000متر/سالن 1500متر/25آمپر برق/دارای امکانات/200متر اداری/

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی