اجاره سالن در کیلومتر17جاده مخصوص550متر

کد فایل: 34894 متراژ کل زمین: 574 ،
آب: لوله کشی
متراژ سوله: 550
برق: 100 آمپر
تعداد خط تلفن: 3 خط
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی