اجاره سالن در چهارراه ایران خودرو270متر

کدفایل:41535

مساحت کل:300 سالن:270 برق:50آمپر

ودیعه:50/000/000 میلیون اجاره ماهانه:5/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444