اجاره سالن در وردآورد600متر

کدفایل:41795/مساحت کل:1425/سالن:600متر/برق:100آمپر/150متر اداری/شماره تماس:09194801452/ودیعه:300میلیون/اجاره:15میلیون تومان/