اجاره سالن در ملارد1400متر

کد فایل: 34838 متراژ کل زمین: 4000 ،
نوع کف سالن: بتون ، آب: چاه متراژ سوله: 1400 100 آمپر
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی