اجاره سالن در مخصوص گلستانک 750متر

کدفایل:41539

مساحت کل:1650 سالن:750 متر برق:3فاز50آمپر دفتری:120متر

قیمت:کارشناسی

شماره تماس:09202020444