اجاره سالن در مخصوص خیابان جلال

کدفایل:41503

مساحت کل:1000 مساحت سالن:900 برق:3فاز سند:تک برگ

مساحت دفتری:250

قیمت:کارشناسی

شماره تماس:09202020444