اجاره سالن در شهریار ۸۰۰متر

کد فایل:20683

متراژ

۲۵۰۰

ودیعه

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره

۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

دارای۱۰۰ امپربرق سه فاز
گازجی۶۰
اب شهری

اتاق سه عدد باسرویس کامل
دربست
مواردمشابه موجوداست