اجاره سالن در شهرک صنعتی پایتخت

کدفایل:41497

مساحت کل:1500 مساحت سالن:700 برق:600آمپر سند:دفترچه ای دفتری:30متر

ودیعه:280/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444