اجاره سالن در شهرک صنعتی خاوران200متر

کدفایل:41769

امکانات کامل/200متر سالن

اجاره:3/800میلیون تومان

شماره تماس:09202020444