اجاره سالن در شهرقدس 1500متر

کدفایل:41640

مساحت کل:4500متر مساحت سالن:1500متر جواز:صنعتی برق:50آمپر دفتری:400متر

مبلغ اجاره ماهانه:متری 25/000هزارتومان

شماره تماس:09202020444