اجاره سالن در سعیدآباد220متر

کد فایل: 34919 متراژ کل زمین: 1100
آب: تانکر
سوله: 220
، برق: 32آمپر
مساحت اداری: 50
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی