اجاره سالن در رباط کریم 200متر

کدفایل:41541

مساحت کل:200 سالن:200متر آب:دارد برق:دارد

قیمت ودیعه:50/000/000 میلیون تومان اجاره:1/000/000 تومان

شماره تماس:::09202020444