اجاره سالن در جاده مخصوص4300متر

کدفایل:42055

مساحت کل:8000متر مساحت سالن:4300متر

قیمت:کارشناسی

شماره تماس::09202020444