اجاره سالن در جاده مخصوص180متر

کد فایل: 34960 متراژ کل زمین: 180 ،
نوع کف سالن: بتون ، آب: دارد متراژ سوله: 180 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3 فاز
مساحت اداری: 18 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: استاندارد ،  ، تعداد خط تلفن: دارد
، وضعیت سند: دارد
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی