اجاره سالن در جاده مخصوص 500متر

کد فایل: 34926
متراژ کل زمین: 1000 ، آب: چاه ، سن بنا: نوساز ، متراژ سوله: 500 برق: 50 آمپر ،
نوع کاربری: صنعتی گاز: دارد
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی