اجاره سالن در جاده قدیم1700متر

کدفایل:4167/ 3500متر کل/1700متر سالن/400آمپربرق/300متر اداری/120متر نگهبانی/

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی