اجاره سالن در جاده قدیم 700متر

کدفایل:41658

مساحت کل:1570متر مساحت سالن:700متر سند:6دانگ برق:75آمپر دفتری:200متر

مبلغ ودیعه:100/000/000میلیون مبلغ اجاره:30/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444