اجاره سالن در جاجرود 800متر

کد فایل: 34918 متراژ کل زمین: 1014
آب: چاه سوله: 800 برق: 25آمپر
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی