اجاره سالن در بلوار کشاورز700متر

کدفایل:41406

مساحت کل:2000 سالن:700 برق:25آمپر

اجاره ماهانه:70/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444