اجاره سالن در احمدآباد مستوفی 1000متر

کد فایل: 34895 متراژ کل زمین: 4000 ، ، متراژ سوله: 1000 برق: 100 آمپر ،
نوع کاربری: صنعتی
شماره تماس:09202020444
قیمت»کارشناسی