اجاره سالن در آزادگان 300متر

کد فایل: 21732 ، : زمین: 500 ، نوع کف سالن: بتن ،
آب: چاه  ،
سن بنا: نوساز  ،
متراژ سوله: 300
برق: 25 آمپر سه فاز ،
نوع کاربری: صنعتی ،
مساحت اداری: 18
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی