۰۹۱۲۹۴۰۲۳۴۸

پردیس تهران

متراژ:۲۰۰

ودیعه:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره:۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره سوله ۲۰۰ متر ۲۰۰ هم حیاط جهت انبار