اجاره سالن جاده مخصوص خیابان جلال

کدفایل:41425

مساحت سالن:400 برق:3فاز

اجاره ماهانه:12/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444