09378285893

متراژ:۷۰۰

ودیعه:۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره:۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کد۲۰۰
دارای برق سه فاز۶۰ امپر
گازصنعتی جی۲۵
اب شهری
دفتری وکارگری۷۰متر
ارتفاع سالن۷متر
مواردمشابه موجوداست
۰۹۳۷۸۲۸۵۸۹۳
۰۹۱۰۹۴۳۶۰۰۲