اجاره زمین در دزفول


۰۹۱۶۷۲۰۳۴۲۸

محلدزفول

 تعداد اتاق

یک

متراژ

۲۰۰۰۰

ودیعه

توافقی

اجاره

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

سلام سال نومبارک. دوهکتار زمین کشاورزی با چاه برقی نوبت آب درهفته۸ساعت اجاره داده میسود.زمین در شهرستان از نا روستای سلطان آباد میباشد.قیمت توافقی 

28/01/1398 15:00