اجاره زمین 300 متری بر کمربندی

تلفن:۰۹۳۶۷۹۵۳۲۵۴

محلکرمان

سال ساخت:۱۳۹۸

متراژ:۳۰۰

ودیعه:۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره:۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان 12 قصب زمین بر کمربندی مابین بلوار شیراز و 24 اذر
عرض

23 متر 2کله