اجاره زمین


۰۹۱۶۷۲۰۳۴۲۸

محلدزفول

یک

متراژ

۲۰۰۰۰

ودیعه

توافقی

اجاره

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

سلام سال نومبارک. دوهکتار زمین کشاورزی با چاه برقی نوبت آب درهفته۸ساعت اجاره داده میسود.زمین در شهرستان از نا روستای سلطان آباد میباشد.قیمت توافقی

31 فروردین 1398 09:15