اجاره زمین ۳ هکتاری ۴ دیواری اطراف ری منطقه ۲۰

مشاور: آقای سلیمان زاده
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۰۱۷۰۷۲
اجاره زمین ۳ هکتاری ۴ دیواری اطراف ری منطقه ۲۰
مساحت کل: ۳ هکتار- مساحت سوله و بنا: ۳۰۰۰ متری- دارای چاه
مناسب هرنوع فعالیت و موقعیت عالی