اجاره زمین کشاورزی در دزفول

اجاره زمین کشاورزی

۰۹۱۶۹۳۳۲۶۹۱

محلدزفول

تعداد اتاق

بدون اتاق

متراژ

۴۰۰۰

ودیعه

توافقی

اجاره

۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

چهار هکتار زمین کشاورزی برای کشت کاهو و یا سبزی اجاره داده میشود. زمین بسیار حاصلخیز و اول دریچه کانال آب در گروه. نزدیک به جاده.زمین درحال حاضر زیر کشت گندم میباشد. آدرس شوش.مسیر رداده.جریه سید کرم

27/01/1398 11:41