اجاره زمین در یافت آباد7000متر

کد فایل: 36882 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

، متراژ کل زمین: 7000 ، آب: دارد برق: 100آمپر ، گاز: داردتعداد خط تلفن: 5خط