اجاره زمین در شهر قدس820متر

کد فایل: 37126

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

، متراژ کل زمین: 820