اجاره زمین در سه راه آذری50000متر

کد فایل: 37383

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 50000