اجاره زمین در ری 2000متر

کد فایل: 21758 ، زمین: 2000
آب: شهری  ،
سن بنا: قدیمی
برق: 100 آمپر ،
نوع کاربری: انبار
گاز: دارد
تعداد خط تلفن: 10
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی