اجاره زمین در جاده مخصوص5000متر

کدفایل:41983/مساحت کل:5000متر/کاربری صنعتی/چهاردیواری/قیمت کارشناسی/تلفن:09123867636