اجاره زمین در جاده مخصوص38000متر

کد فایل: 37344

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 38000 آب: چاه برق: 100امپر مساحت اداری: 150 تعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: 6دانگ