اجاره زمین در جاده قدیم 9 هکتار

کدفایل:41568/مساحت کل:90000متر/آب شهری/برق 3فاز/قیمت کارشنای/تلفن:09126641040/