اجاره زمین در جاده قدیم فتح13

کد فایل: 37412

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

استان: متراژ کل زمین: 6500 ،آب: تانکر برق: روشنایی وضعیت سند: 6دانگ